Psalmul 81

  1. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca.
  2. Până când veţi judeca cu nedreptate şi la feţele păcătoşilor veţi căuta?
  3. Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac şi faceţi dreptate celui smerit, celui sărman.
  4. Mântuiţi pe cel sărman şi pe cel sărac; din mina păcătosului, izbăviţi-i.
  5. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă; stricase-vor toate rânduielile pământului.
  6. Eu am zis: “Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt”.
  7. Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul din căpetenii cădeţi.
  8. Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale.