Psalmul 60

  1. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea!
  2. De la marginile pământului către Tine am strigat; când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălţat.
  3. Povăţuitu-m-ai, că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în faţa vrăjmaşului.
  4. Locui-voi în locaşul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu acoperământul aripilor Tale,
  5. Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău.
  6. Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam.
  7. Rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul va păzi.
  8. Aşa voi cânta numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduinţele mele zi de zi.