Psalmul 33

 1. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
 2. În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.
 3. Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.
 4. Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.
 5. Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.
 6. Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.
 7. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.
 8. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
 9. Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
 10. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
 11. Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;
 12. Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.
 13. Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
 14. Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
 15. Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
 16. Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
 17. Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.
 18. Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
 19. Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
 20. Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
 21. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El.