Prohodul Maicii Domnului III

1.Neamurile toate
Laudă-ngropării
Tale Fecioară, cântă.
   
2.Neamurile toate
Te fericesc Doamnă,
Că eşti Lui Hristos Maică.

3.Neamurile toate
Te fericesc, Maică
Cu daruri dăruită.
    
4.Limbile pe tine
Te fericesc Sfântă,
A Lui Dumnezeu Maică.

5.Ceata de Apostoli
Alergaţi cu râvnă
La îngroparea Maicii.
   
6.Ceata de Apostoli
A venit din margini
Să-ngroape Fecioara.

7.Fricos te-mpresoară
Cetele de îngeri
La prea slavita-ţi moarte.
   
8.Cu sobor de îngeri
Se pogoară Fiul
Să ia al Maicii Lui duh.

9.Deşi mori, Fecioară
Dar te-nalţi la ceruri,
La prea-iubitul tău Fiu.
    
10.Preoţi lăudaţi toţi
Pe a Domnului Maică
Ce în cer se strămută.

11.Laudă din ceruri,
Să se glăsuiască
La adormirea Maicii.
    
12.Satul Ghetsimani
Slăveşte mormântul
De-a pururea Fecioarei.

13.La cereşti lăcaşuri
Acum mergând Maica
Pe cei ce-ţi cântă scapă-i.
    
14.Cetele slăvite
Trecând pe Fecioara
La cer, au proslăvit-o.

15.Prea curată Maică,
Fericimu-te cu
Ai tăi prea-sfinţi născători.
    
16.Tu, născând viaţa,
Preacurată, cum mori
Biruind legea firii?

17.O, minuni străine,
Ziditorul cum ia
Al Maicii Sale suflet!
   
18.S-alergăm îndată
La groapa Preasfintei
Şi dobândi-vom milă.

19.Bucură-se totul
De a ta Preasfântă
Şi cerească mutare.
   
20.Cerul şi pâmântul
Cântec de mutare
Glăsuiesc Preacuratei.

21.Lumii mântuire,
Stăpână, arată
Întru a ta mutare.
   
22.De finic mlădiţe.
Ca Lui Hristos, Maică
Ţie-acum aduc.

23.Din a lumii margini,
Cei trimişi la tine
Se adunară, Maică.
    
24.Către a Sa Maică,
Astăzi de la ceruri
S-a pogorât Stăpânul.

25.Astăzi lumea toată,
S-a sfinţit cu totul
Prin Sfânta-ţi adormire.
    
26.Astăzi dar, Fecioara
Şi Maica Vieţii,
Sus, către ceruri s-a dus.

27.Mă spăimânt, Fecioară,
Petru striga ţie
Când stai întinsă moartă.
    
28.Mă spăimânt, Fecioară,
Văzându-te-ntinsă
Pe pat, stigat-a Pavel.

29.La cereşti lăcaşuri,
Te-ai mutat cu totul
De jos, Fecioară Maică.
    
30.Frică ia mulţimea,
De cinstita-ţi moarte
Trupească Preacurată.

31.Cete credincioase,
Mărescu-ţi, Fecioară,
Slăvita-ţi adormire.
    
32.Vie eşti şi-n moarte,
Fără de sămânţă
Născând Viaţa lumii.

33.Soarele cel mare
Te-a luat la Sine,
Norule cel uşurel.
   
34.Din părţile depărtate,
Corul de Apostoli
S-a strâns să cânte ţie.

35.Cetele de îngeri,
Coruri de Apostoli,
Mărescu-te, Fecioară.
    
36.Pe cei care cântă
Şi veghează, Doamnă,
La tronul tău păzeşte-i.

37.Limbi, noroade, neamuri,
Îngropaţi cu frică
Pe Solitoarea voastră.
    
38.Ingerii te canta,
Maica si Fecioara,
Intru a ta mutare.

39.Se întărâtară,
În zadar Iudeii
Asupra ta, Fecioară.
    
40.Gânduri pângărite,
Cugetat-au, Doamnă
Asupra trupului tău.

41.Preasfântă Fecioară,
A Domnului Maică,
Pe cântăreţi mângâie.
   
42.Sfântă Pruncă, Maică
Roagă pe al tău Fiu
Pentru toţi care-ţi cântă.

43.Robitor ce cântă,
Cere mântuire
De la Hristos Cuvântul.
   
44.Din toată nevoia
Scapă, Preacurată,
Pe ai tai dreptcinstitori.

45.Din toată ispita,
Scapă, Preacurată,
Pe ai tăi dreptmăritori.
    
46.Dă-ne mântuire,
Celor ce cu lacrimi
Icoana ta o cinstim.

47.O Treime Sfântă,
Tatăl, Fiul şi Duh Sfânt
Mântuieşte-ne pe noi.
   
48. Candela luminii
Prea curată Pruncă,
Nu ne lăsa uitării.

49.Neamurile toate
Laudă-ngropării
Tale Fecioară, cântă.