Psalmul 151

6 Mar

1. Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu.2. Mâinile mele au făcut harpa şi degetele mele au întocmit psaltirea.3. Şi cine va vesti Domnului meu? Însuşi Domnul, Însuşi va auzi.4. El a … Read More »

Psalmul 150

6 Mar

Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; lăudaţi-L pe El în psaltire şi în … Read More »

Psalmul 149

6 Mar

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în … Read More »

Psalmul 147

6 Mar

Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, Că a întărit stâlpii porţilor tale, a binecuvântat pe fiii tăi, în tine. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat, Cel ce trimite cuvântul Său … Read More »

Psalmul 146

6 Mar

Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel; Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor … Read More »

Psalmul 145

6 Mar

Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în … Read More »

Psalmul 144

6 Mar

Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare este Domnul şi lăudat foarte şi … Read More »

Psalmul 143

6 Mar

Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă şi degetele mele la război. Mila mea şi Scăparea mea, Sprijinitorul meu şi Izbăvitorul meu, Apărătorul meu, şi în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu … Read More »

Psalmul 142

6 Mar

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă … Read More »

Psalmul 141

6 Mar

Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în … Read More »