Psalmul 130

6 Mar

Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine, Dimpotrivă, mi-am smerit şi mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înţărcat de mama lui, … Read More »

Psalmul 129

6 Mar

Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău, Te-am … Read More »

Psalmul 128

6 Mar

1. De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, să spună Israel!2. De multe ori s-au luptat cu mine, din tinereţile mele şi nu m-au biruit.3. Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au nelegiuirea lor;4. Dar Domnul Cel drept a … Read More »

Psalmul 127

6 Mar

Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit eşti; bine-ţi va fi! Femeia ta ca o vie roditoare, în laturile casei tale; fiii tăi ca nişte vlăstare tinere … Read More »

Psalmul 126

6 Mar

De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte. în zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi pâinea … Read More »

Psalmul 125

6 Mar

Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră şi limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: “Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!” Mari lucruri a făcut Domnul cu … Read More »

Psalmul 124

6 Mar

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului; nu se va clătina în veac cel ce locuieşte în Ierusalim. Munţi sunt împrejurul lui şi Domnul împrejurul poporului Său, de acum şi până în veac. Că nu va lăsa … Read More »

Psalmul 123

6 Mar

De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel! De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi … Read More »

Psalmul 122

6 Mar

Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce Se va … Read More »

Psalmul 121

6 Mar

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: “În casa Domnului vom merge!” Stăteau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns-unite. Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, după … Read More »