Psalmul 129

  1. Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
  2. Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
  3. De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?
  4. Că la Tine este milostivirea.
  5. Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,
  6. Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, din straja dimineţii până în noapte. Din straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.
  7. Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El
  8. Şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.