Psalmul 140

6 Mar

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul … Read More »

Psalmul 139

6 Mar

Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte, Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă … Read More »

Psalmul 138

6 Mar

1. Doamne, cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut.2. Tu ai cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe.3. Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu le-ai cercetat şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut.4. Că încă … Read More »

Psalmul 137

6 Mar

1. Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele şi înaintea îngerilor Îţi voi cânta.2. Închina-mă-voi în locaşul Tău cel sfânt şi voi lăuda numele Tău, pentru mila Ta şi adevărul Tău; că ai mărit peste … Read More »

Psalmul 136

6 Mar

La râul Babilonului, acolo am şezut şi am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând: “Cântaţi-ne nouă din … Read More »

Psalmul 135

6 Mar

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul Care face minuni mari, că în veac … Read More »

Psalmul 134

6 Mar

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul, Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru. Lăudaţi pe Domnul, că este bun Domnul; cântaţi numele Lui, că este bun. Că pe Iacob şi l-a ales Domnul, pe Israel spre … Read More »

Psalmul 133

6 Mar

Iată acum binecuvântaţi pe Domnul toate slugile Domnului, care staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicaţi mâinile voastre spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul … Read More »

Psalmul 132

6 Mar

Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veşmintelor lui. Aceasta este ca … Read More »

Psalmul 131

6 Mar

Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui. Cum s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului lui Iacob: Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, Nu voi da somn … Read More »