Psalmul 134

 1. Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul,
 2. Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru.
 3. Lăudaţi pe Domnul, că este bun Domnul; cântaţi numele Lui, că este bun.
 4. Că pe Iacob şi l-a ales Domnul, pe Israel spre moştenire Lui.
 5. Că eu am cunoscut că este mare Domnul şi Domnul nostru peste toţi dumnezeii.
 6. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.
 7. A ridicat nori de la marginea pământului; fulgerele spre ploaie le-a făcut; El scoate vânturile din vistieriile Sale.
 8. El a bătut pe cei întâi-născuţi ai Egiptului, de la om până la dobitoc.
 9. Trimis-a semne şi minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon şi tuturor robilor lui.
 10. El a bătut neamuri multe şi a ucis împăraţi puternici:
 11. Pe Sihon împăratul Amoreilor şi pe Og împăratul Vasanului şi toate stăpânirile Canaanului.
 12. Şi a dat pământul lor moştenire, moştenire lui Israel, poporului Său.
 13. Doamne, numele Tău este în veac şi, pomenirea Ta în neam şi în neam.
 14. Că va judeca Domnul pe poporul Său şi de slugile Sale se va milostivi.
 15. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti.
 16. Gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea.
 17. Urechi au şi nu vor auzi, că nu este duh în gura lor.
 18. Asemenea lor să fie toţi cei care ii fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.
 19. Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul;
 20. Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul; cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul.
 21. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuieşte în Ierusalim.