Psalmul 131

 1. Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui.
 2. Cum s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului lui Iacob:
 3. Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă,
 4. Nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă tâmplelor mele,
 5. Până ce nu voi afla loc Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacob.
 6. Iată am auzit de chivotul legii; în Efrata l-am găsit, în ţarina lui Iaar.
 7. Intra-vom în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui.
 8. Scoală-Te, Doamne, intru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii Tale.
 9. Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.
 10. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci faţa unsului Tău.
 11. Juratu-S-a Domnul lui David adevărul şi nu-l va lepăda: “Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău,
 12. De vor păzi fiii tăi legământul Meu şi mărturiile acestea ale Mele, în care îi voi învăţa pe ei şi fiii lor vor şedea până în veac pe scaunul tău”.
 13. Că a ales Domnul Sionul şi l-a ales ca locuinţă Lui.
 14. “Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el.
 15. Roadele lui le voi binecuvânta foarte; pe săracii lui îi voi sătura cu pâine.
 16. Pe preoţii lui îi voi îmbrăca cu izbăvire şi cuvioşii lui cu bucurie se vor bucura.
 17. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu.
 18. Pe vrăjmaşii lui îi voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dânsul va înflori sfinţenia Mea”.