Psalmul 123

  1. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel!
  2. De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
  3. De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, când s-a aprins mânia lor împotriva noastră.
  4. Apa ne-ar fi înecat pe noi, şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru.
  5. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare.
  6. Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinţilor lor.
  7. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit.
  8. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi pământul.