Psalmul 147

  1. Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane,
  2. Că a întărit stâlpii porţilor tale, a binecuvântat pe fiii tăi, în tine.
  3. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat,
  4. Cel ce trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui;
  5. Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară negura ca cenuşa,
  6. Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi?
  7. Va trimite cuvântul Lui şi le va topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele.
  8. Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob, îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel.
  9. N-a făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor.