Psalmul 95

 1. Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul.
 2. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui.
 3. Vestiţi între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui;
 4. Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai presus decât toţi dumnezeii.
 5. Că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut.
 6. Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui.
 7. Aduceţi Domnului, seminţiile popoarelor, aduceţi Domnului slavă şi cinste; aduceţi Domnului slavă numelui Lui.
 8. Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.
 9. Să tremure de faţa Lui tot pământul. Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit,
 10. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca-va popoare întru dreptate.
 11. Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, să se zguduie marea şi toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele.
 12. Atunci se vor bucura toţi copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
 13. Judeca-va lumea întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său.