Psalmul 94

 1. Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.
 2. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui,
 3. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.
 4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt.
 5. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.
 6. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.
 7. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui.
 8. O, de I-aţi auzi glasul care zice: “Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre,
 9. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,
 10. Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.
 11. Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: “Pururea rătăcesc cu inima”.
 12. Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: “Nu vor intra întru odihna Mea”.