Psalmul 80

 1. Bucuraţi-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigaţi Dumnezeului lui Iacob!
 2. Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane; cântaţi dulce din psaltire şi din alăută!
 3. Sunaţi din trâmbiţă, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre!
 4. Că poruncă pentru Israel este şi orânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif, când a ieşit din pământul Egiptului, şi a auzit limba pe care n-o ştia:
 5. “Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coşuri.
 6. Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii şi te-am cercat la apa certării.
 7. Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie, Israele: De Mă vei asculta pe Mine,
 8. Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin,
 9. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura şi o voi umple pe ea.
 10. Dar na ascultat poporul Meu glasul Meu şi Israel n-a căutat la Mine.
 11. Şi i-am lăsat să umble după dorinţele inimilor lor şi au mers după cugetele lor.
 12. De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele,
 13. I-aş fi supus de tot pe vrăjmaşii lor şi aş fi pus mâna Mea pe asupritorii lor.
 14. Vrăjmaşii Domnului L-au minţit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac.
 15. Că Domnul i-a hrănit pe ei din griul cel mai ales şi cu miere din stâncă i-a săturat pe ei”.