Psalmul 74

  1. Lăuda-Te-vom pe Tine, Dumnezeule, lăuda-Te-vom şi vom chema numele Tău.
  2. Voi spune toate minunile Tale. “Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca.
  3. Cutremuratu-s-a pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el; Eu am întărit stâlpii lui”.
  4. Şi am zis celor fără de lege: “Nu faceţi fărădelege!” şi păcătoşilor: “Nu înălţaţi fruntea!
  5. Nu ridicaţi la înălţime fruntea voastră, să nu grăiţi nedreptate împotriva lui Dumnezeu”.
  6. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munţii pustiei, nu vine ajutorul;
  7. Ci Dumnezeu este judecătorul; pe unul îl smereşte şi pe altul îl înalţă.
  8. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pământului.
  9. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta-voi Dumnezeului lui Iacob.
  10. Şi toate frunţile păcătoşilor voi zdrobi şi se va înălţa fruntea dreptului.