Psalmul 100

6 Mar

Mila şi judecata Ta voi cânta ţie, Doamne. Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine? Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii … Read More »

Psalmul 99

6 Mar

Strigaţi Domnului tot pământul, slujiţi Domnului cu veselie, intraţi înaintea Lui cu bucurie. Cunoaşteţi că Domnul, El este Dumnezeul nostru; El ne-a făcut pe noi şi nu noi. Iar noi poporul Lui şi oile păşunii Lui. Intraţi pe porţile Lui … Read More »

Psalmul 98

6 Mar

Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoşător şi sfânt este. Şi cinstea împăratului iubeşte dreptatea. Tu … Read More »

Psalmul 97

6 Mar

Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa; înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul … Read More »

Psalmul 96

6 Mar

Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui. Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a … Read More »

Psalmul 95

6 Mar

Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui. Vestiţi între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui; Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai … Read More »

Psalmul 94

6 Mar

Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui, Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui … Read More »

Psalmul 93

6 Mar

Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit. Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri. Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii se vor făli? Până când vor spune şi vor grăi nedreptate; grăi-vor toţi cei ce … Read More »

Psalmul 92

6 Mar

Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile … Read More »

Psalmul 91

6 Mar

1. Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte,2. A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea,3. În psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută.4. Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale … Read More »