Psalmul 97

 1. Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul.
 2. Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui.
 3. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa; înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa.
 4. Pomenit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul Său casei lui Israel;
 5. Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.
 6. Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul; cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi.
 7. Cântaţi Domnului cu alăută, cu alăută şi în sunet de psaltire;
 8. Cu trâmbiţe şi în sunet de corn, strigaţi înaintea Împăratului şi Domnului.
 9. Să se zguduie marea şi plinirea ei, lumea şi cei ce locuiesc în ea.
 10. Râurile vor bate din palme, deodată, munţii se vor bucura de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
 11. Judeca-va lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.