Psalmul 25

 1. Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat şi în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi.
 2. Cercetează-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii şi inima mea.
 3. Că mila Ta este înaintea ochilor mei şi bine mi-a plăcut adevărul Tău.
 4. Nu am şezut în adunarea deşertăciunii şi cu călcătorii de lege nu voi intra.
 5. Urât-am adunarea celor ce viclenesc şi cu cei necredincioşi nu voi şedea.
 6. Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele şi voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne,
 7. Ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale.
 8. Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul locaşului slavei Tale.
 9. Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea,
 10. Întru ale căror mâini sunt fărădelegi şi dreapta cărora e plină de daruri.
 11. Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; izbăveşte-mă, Doamne, şi mă miluieşte,
 12. Căci piciorul meu a stat întru dreptate; întru adunări Te voi binecuvânta, Doamne.