Psalmul 30

6 Mar

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăveşte-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mântuieşti. Că … Read More »

Psalmul 29

6 Mar

Te voi înălţa, Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai veselit pe vrăjmaşii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine şi m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în groapă. Cântaţi Domnului … Read More »

Psalmul 28

6 Mar

Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului mieii oilor, aduceţi Domnului slavă şi cinste; Aduceţi Domnului slavă numelui Său; închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; Domnul peste ape multe. … Read More »

Psalmul 27

6 Mar

Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locaşul … Read More »

Psalmul 26

6 Mar

1. Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?2. Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?3. Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;4. Cei … Read More »

Psalmul 25

6 Mar

Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat şi în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii şi inima mea. Că mila Ta este înaintea ochilor mei şi bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am … Read More »

Psalmul 24

6 Mar

1. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.2. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.3. Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; … Read More »

Psalmul 23

6 Mar

Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului Şi cine va sta … Read More »

Psalmul 22

6 Mar

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu … Read More »

Psalmul 21

6 Mar

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greşelilor mele. Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi, şi noaptea şi nu Te vei gândi la mine. Iar Tu întru … Read More »