Psalmul 50

6 Mar

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. … Read More »

Psalmul 49

6 Mar

Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grăit şi a chemat pământul, De la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea frumuseţii Lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, şi nu va tăcea. Foc înaintea Lui va arde şi împrejurul Lui … Read More »

Psalmul 48

6 Mar

Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume: Pământenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul … Read More »

Psalmul 47

6 Mar

Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui; Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ. Muntele Sionului, coastele de miazănoapte, cetatea Împăratului Celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaşte, când o apără … Read More »

Psalmul 46

6 Mar

1. Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.2. Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul.3. Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre;4. Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea lui Iacob, pe care … Read More »

Psalmul 45

6 Mar

Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi se vor muta munţii în inima mărilor. Venit-au şi s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au munţii de … Read More »

Psalmul 44

6 Mar

Cuvânt bun răspuns-a inima mea; grăi-voi cântarea mea Împăratului. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu, în … Read More »

Psalmul 43

6 Mar

Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinţii noştri ne-au spus nouă Lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinţi i-ai sădit; bătut-ai popoare, iar pe ei i-ai … Read More »

Psalmul 42

6 Mar

Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept şi viclean, şi izbăveşte-mă. Că Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea; pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul meu? Trimite lumina Ta şi adevărul … Read More »

Psalmul 41

6 Mar

1. În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule.2. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?3. Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea, … Read More »