Psalmul 58

 1. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea, izbăveşte-mă.
 2. Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sânge mă izbăveşte.
 3. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari.
 4. Nici fărădelegea şi nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat şi m-am îndreptat spre Tine;
 5. Scoală-Te, întru întâmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel,
 6. Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostiveşti de toii cei ce lucrează fărădelegea.
 7. Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.
 8. Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în buzele lor, că cine i-a auzit?
 9. Şi Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile.
 10. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina;
 11. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea duşmanilor mei.
 12. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;
 13. Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne.
 14. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor şi de blestemul şi minciuna lor se va duce vestea.
 15. Nimiceşte-i, întru mânia Ta nimiceşte-i, ca să nu mai fie!
 16. Şi vor cunoaşte că Dumnezeu stăpâneşte pe Iacob şi marginile pământului.
 17. Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.
 18. Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura.
 19. Iar eu voi lăuda puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta.
 20. Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu.
 21. Ajutorul meu eşti, ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, mila mea.