Psalmul 56

 1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu
 2. Şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece fărădelegea.
 3. Striga-voi către Dumnezeul Cel Preaînalt, Dumnezeul Care mi-a făcut bine.
 4. Trimis-a din cer şi m-a mântuit, dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine.
 5. Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său şi a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat.
 6. Fiii oamenilor, dinţii lor sunt arme şi săgeţi şi limba lor sabie ascuţită.
 7. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!
 8. Curse au gătit sub picioarele mele şi au împilat sufletul meu;
 9. Săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea.
 10. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea! Cânta-voi şi voi lăuda slava Ta.
 11. Deşteaptă-te mărirea mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.
 12. Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între neamuri,
 13. Că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la nori adevărul Tău.
 14. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!