Psalmul 115

  1. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte.
  2. Eu am zis întru uimirea mea: “Tot omul este mincinos!”
  3. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?
  4. Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.
  5. Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Său.
  6. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.
  7. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai legăturile mele.
  8. Ţie-ţi voi aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema.
  9. Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Lui,
  10. În curţile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime.