Pătimirea Sfîntului Mucenic Trifon – 1 februarie

25 Oct

În părţile Frigiei, în satul ce se numea Campsada, care era aproape de cetatea Apamia, s-a născut Sfîntul Trifon, din părinţi dreptcredincioşi. Încă de cînd era prunc, preabunul Dumnezeu a binevoit a sălăşlui într-însul harul Sfîntului Duh şi a-i hărăzi … Read More »

Pătimirea Sfîntului Mucenic Gordie – 3 ianuarie

25 Oct

Mucenicul lui Hristos, Gordie, era din cetatea Cezareei, născut din părinţi creştini şi crescut în dreapta credinţă creştinească. Venind în vîrstă desăvîrşită, a fost chemat la oaste şi era sutaş, căci şi cu trupească tărie şi cu sufletească bărbăţie covîrşea … Read More »

Pomenirea Sfîntului Prooroc Maleahi – 3 ianuarie

25 Oct

Sfîntul prooroc Maleahi s-a născut în Sofi, după întoarcerea din robie de la Babilon, din seminţia lui Zabulon. Acesta din tinereţea sa a avut viaţa curată şi neprihănită şi a proorocit despre venirea Domnului, despre înfricoşata judecată, despre schimbarea aşezămîntului … Read More »

Cuviosul Părinte Serafim de la Sarov – 2 ianuarie

25 Oct

Acest mare mărturisitor al luminii Sfîntului Duh s-a înălţat ca un astru deasupra pămîntului rusesc, la 19 iulie 1759, în epoca în care spiritul aşa-numit “al Luminilor” invada Europa şi Rusia, pregătind deja, din depărtare, timpurile întunecate ale ateismului şi … Read More »

Psalmul 151

6 Mar

1. Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu.2. Mâinile mele au făcut harpa şi degetele mele au întocmit psaltirea.3. Şi cine va vesti Domnului meu? Însuşi Domnul, Însuşi va auzi.4. El a … Read More »

Psalmul 150

6 Mar

Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; lăudaţi-L pe El în psaltire şi în … Read More »

Psalmul 149

6 Mar

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în … Read More »

Psalmul 147

6 Mar

Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, Că a întărit stâlpii porţilor tale, a binecuvântat pe fiii tăi, în tine. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat, Cel ce trimite cuvântul Său … Read More »