Acatistul Sfintilor Imparati Constantin si Elena

Constantin si Elena – Sfinti Imparati !

(21 mai)

Condacul 1

Cel ce chipul Crucii stralucind pe cer mai mult decit soarele l-ai vazut si biruinta semnului Domnului bine ti-a descoperit, cu care intr-armindu-te pe toti vrajmasii i-ai biruit, acum si noua celor ce ne plecam genunchii inaintea icoanei tale, Sfinte Imparate Constantin, da-ne noua, impreuna cu buna ta maica, Imparateasa Elena, ajutor, celor ce cintam voua: Bucurati-va, parintii crestinilor!

Icosul 1

Ca un inger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca este Dumnezeu si Fiul lui Dumnezeu cel adevarat; pentru aceasta cintam tie acestea:

Bucura-te, al crestinilor numit de noi tata;

Bucura-te, ca singur Domnul Iisus in vis tie s-a aratat;

Bucura-te, caci cu semnul Sfintei Cruci te-a inarmat;

Bucura-te, ca pe Maxentie, prin puterea cinstitei cruci, l-ai biruit;

Bucura-te, ca in Roma cu mare alai ai intrat;

Bucura-te, ca romanii cu bucurie imparat al lor te-au pus;

Bucura-te, ca in cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatra in mijlocul Romei ai pus;

Bucura-te, ca pe Sfinta Cruce ai scris: “Iisus Hristos NIKA”, adica, cu acest semn vei birui;

Bucura-te, ca prin puterea crucii lui Hristos pe toti vrajmasii tai i-ai biruit;

Bucura-te, caci cu stirea si voia lui Dumnezeu, de boala leprei te-ai imbolnavit;

Bucura-te, ca tie sfintii mai-marii apostolilor ti s-au aratat;

Bucura-te, ca prin invatatura Sfintului Ierarh Silvestru cu toata inima ai crezut in Domnul nostru Iisus Hristos;

Bucura-te, Sfinte Imparate Constantin!

Condacul 2

Vazindu-te singur ca esti lepros cu trupul si cu sufletul, ai chemat in ajutor pe Dumnezeul crestinilor, iar Dumnezeu, nezabovind, ti-a trimis pe Sfintii Apostoli sa te mingiie si ti-a spus ce sa faci ca sa fii sanatos si, bucurindu-te de dumnezeiasca cercetare, ai cintat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Pe imparateasa Elena cea prea-cinstita, pe maica imparatului Constantin, cu bucurie sa ne adunam toti dreptcredinciosii crestini, impreuna cu monahii si monahiile si sa o laudam cu cintari ca acestea:

Bucura-te, ca esti nascuta din neam imparatesc;

Bucura-te, ca esti maica Sfintului Imparat Constantin;

Bucura-te, ca in Iisus Hristos ai crezut;

Bucura-te, ca in numele Sfintei Treimi te-ai botezat;

Bucura-te, caci cu sirguinta si cu multa evlavie la Ierusalim ai plecat;

Bucura-te, ca tu Crucea Domnului mult ai dorit;

Bucura-te, ca acolo Crucea cea de viata facatoare ai aflat;

Bucura-te, ca Sfintei Cruci tu intii ai zis: “Bucura-te lemn fericit”;

Bucura-te, caci cu mare veselie te-ai bucurat cind Sfinta Cruce pe cel mort l-a inviat;

Bucura-te, ca in Ierusalim biserica mare si prea frumoasa ai poruncit sa se zideasca;

Bucura-te, ca “Biserica Invierii Domnului Iisus Hristos” ai poruncit sa se numeasca;

Bucura-te, ca tu crestinilor ne esti ca o maica;

Bucura-te, Sfinta Imparateasa Elena!

Condacul 3

Preacinstita imparateasa, noi credinciosii, impreuna cu clerul si cu toti monahii, catre tine nazuim in nevoile noastre; fii acum si noua pacatosilor grabnica folositoare, ca sa cintam cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Rivnitor fiind de Imparatia cea de sus, fericite imparate Constantin, Imparatului si Stapinului tuturor cu minte curata crezind, te-ai botezat; pentru aceasta cintam tie asa:

Bucura-te, ca in numele Tatalui si al Fiului si al Sfintului Duh te-ai botezat;

Bucura-te, ca in timpul botezului mina Domnului Hristos de tine s-a atins;

Bucura-te, ca boala leprei ca niste solzi de pe tine a cazut;

Bucura-te, ca in haine albe imbracindu-te, imparat crestin te-ai numit;

Bucura-te, ca tuturor paginilor a se boteza le-ai poruncit si crestini sa se numeasca;

Bucura-te, ca tu capistile idolilor ai poruncit sa se risipeasca;

Bucura-te, ca sfinte biserici in numele lui Iisus Hristos ai poruncit sa se zideasca;

Bucura-te, ca pe sfinta maica Elena cu multa cinste si avere la Ierusalim ai trimis-o;

Bucura-te, intre imparati cel dintii crestin;

Bucura-te, ca in toata lumea cu botezul tau mare bucurie ai facut;

Bucura-te, ca paginii, cautind la tine, crestini s-au facut;

Bucura-te, ca si noi, clerul mirean si calugaresc, desi pacatosi fiind, iti cintam laude si mariri totdeauna;

Bucura-te, Sfinte Imparate Constantin!

Condacul al 4-lea

Pomenirea binecredinciosului imparat Constantin ca niste mir de mult pret, astazi a rasarit, caci de Hristos dorind, pe idoli a defaimat; pentru aceasta, dupa vrednicie, impreuna cu tine cintam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Tie, celei dupa vrednicie si cu credinta urmatoare Cuvintului lui Dumnezeu, Care pentru buna cucernicia ta te-a impodobit cu multa cinste, ca pe o imparateasa a crestinilor, cu bucurie iti aducem aceste laude:

Bucura-te, ca in Ierusalim optsprezece biserici ai zidit;

Bucura-te, ca pe aceste biserici cu toate podoabele le-ai infrumusetat;

Bucura-te, ca impreuna cu fiul tau, imparatul Constantin, Sfinta Cruce in miini o tineti;

Bucura-te, ca o parte din lemnul crucii celei de viata facatoare la Constantinopol ai adus-o;

Bucura-te, ca si sfintelor piroane pe cruce Domnul Iisus Hristos le-a dat putere vindecatoare, iar tu in miini le-ai purtat;

Bucura-te, ca dupa botez cu dreapta credinta lui Hristos ai slujit;

Bucura-te, ca intotdeauna pe saraci ai miluit;

Bucura-te, ca tu cu toate faptele bune te-ai impodobit;

Bucura-te, ca pentru viata ta cea buna pe pamint de multa cinste te-ai invrednicit;

Bucura-te, ca toate neamurile crestine ca pe o imparateasa binecredincioasa te cinstesc;

Bucura-te, ca slabind de osteneli si de blindete, aproape de sfirsitul vietii ai ajuns;

Bucura-te, ca bine-placind lui Dumnezeu, te-ai mutat din viata aceasta, la viata cea vesnica;

Bucura-te, Sfinta Imparateasa Elena!

Condacul al 5-lea

Cu mare rivna te-ai straduit Sfinte Imparate Constantin, sa raspindesti crestinismul in tot imperiul tau, precum si in toata lumea; drept aceea multe si drepte hotariri ai luat pentru a aduce la bun sfirsit acest act crestinesc, precum si de a curati diferitele eresuri ce o data cu crestinismul intemeiat au rasarit ca neghinele in holda dreptei credinte; pentru aceasta impreuna cu tine cintam lui Dumnezeu cu dragoste: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ai adunat, preafericite imparate Constantin, sobor de parinti de Dumnezeu purtatori si printr-insii inimile tuturor cele inviforate de blestematul eres al lui Arie le-ai intarit sa slaveasca pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; pentru care iti aducem tie laudele acestea:

Bucura-te, ca soborul cel dintii al celor trei sute optsprezece sfinti parinti cu porunca ta in Niceea s-au adunat;

Bucura-te, ca prin lupte mari credinta cea dreapta s-a luminat;

Bucura-te, ca Arie de la sobor a ramas rusinat;

Bucura-te, ca necredinciosul Arie in veci cu diavolii este bagat in iad;

Bucura-te, ca noi crestinii de la tine cu dreapta credinta sintem luminati;

Bucura-te, ca pe Domnul nostru Iisus Hristos in toata lumea L-ai propovaduit a fi Fiul lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca prin crestinarea ta Crucea Domnului s-a aflat;

Bucura-te, ca prin aflarea Sfintei Cruci dusmanii ei se tinguiesc;

Bucura-te, ca prin insemnarea cinstitei Cruci diavolii se izgonesc;

Bucura-te, ca impreuna cu sfinta maica ta, Crucea Domnului Iisus Hristos in miini o tineti;

Bucura-te, ca o parte din lemnul crucii adus de sfinta maica ta, imparateasa Elena, in sfintele tale miini ai primit-o;

Bucura-te, ca noua fratilor in Hristos esti rugator mare catre Dumnezeu;

Bucura-te, Sfinte Imparate Constantin!

Condacul al 6-lea

Ca si cu o porfira te-ai imbracat, marite, cu milostivirea, si ca si cu o hlamida cu bunele blindeti te-ai impodobit. Drept aceea, cinstind pomenirea ta, preaslavim pe Dumnezeu, zicind: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Dar cum vom cinta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte mai potrivite vom lauda frumusetea bunatatilor tale, cinstita Elena, cele cistigate in ceruri, de la Dumnezeu, Cel ce stie a cinsti pe cei drepti; pentru aceasta noi iti cintam tie unele ca acestea:

Bucura-te, ceea ce sfintul tau suflet cu mare cinste in ceruri de ingeri este suit;

Bucura-te, ca in lumina cea prea stralucita pe Dumnezeu ai vazut;

Bucura-te, ca lui Dumnezeu-Cuvintul si preacuratei Maicii Lui, cazind, te-ai inchinat;

Bucura-te, ca locasurile cele prea frumoase ale sfintilor le-ai cercetat;

Bucura-te, ca si frumusetile raiului toate ti le-a aratat;

Bucura-te, ca pe cele ce ochiul omenesc nu le-a vazut si urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit, acum tu luminat te indulcesti de ele;

Bucura-te, ca intru Imparatia cerurilor te-ai salasluit;

Bucura-te, imparateasa, caci cu Imparateasa cerurilor impreuna esti petrecatoare;

Bucura-te, ca impreuna cu arhangheli esti vorbitoare

Bucura-te, ca impreuna cu ingerii cinti lui Dumnezeu cintare;

Bucura-te, ca si noi nevrednicii iti cintam cintare veselitoare;

Bucura-te, Sfinta Imparateasa Elena!

Condacul al 7-lea

Si dupa deprinderi si dupa ale tale fapte bune ai fost iubitoare de Dumnezeu si vrednica de minuni, fericita imparateasa Elena; pentru aceasta cu credinta si cu evlavie mare, noi, cei ce sintem luminati prin harul lui Dumnezeu, cintare veselitoare cintam: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Popor al lui Dumnezeu ai facut, prin dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor si al paginilor, cu baia botezului luminindu-i; pentru aceasta te laudam, zicind:

Bucura-te, ca intocmai cu apostolii, de la Dumnezeu esti cinstit;

Bucura-te, caci cit ai trait multe milostenii si faceri de bine ai facut;

Bucura-te, ca, dupa multe osteneli, nevointe si griji, la fericit sfirsit ai ajuns;

Bucura-te, ca, dupa putina boala, ai adormit si sufletul de trup s-a despartit, zburind la cer;

Bucura-te, ca arhanghelii cu frumoase cintari ingeresti la ceruri te-au suit;

Bucura-te, ca scaunului Sfintei Treimi te-ai inchinat;

Bucura-te, ca Sfintii Apostoli inaintea lui Dumnezeu te-au laudat;

Bucura-te, ca sfintii mucenici si cuviosii si toti dreptii cu cinste ti-au iesit inainte;

Bucura-te, ca bunatatile raiului le mostenesti acum si in vecii nesfirsiti;

Bucura-te, ca intru Imparatia cerurilor acum si totdeauna vietuiesti;

Bucura-te, ca si noi, impreuna cu monahii si cu pustnicii, toti, intr-un glas iti cintam asa:

Bucura-te, Sfinte Imparate Constantin!

Condacul al 8-lea

Mormintul tau, unde odihneste sfintitul si cinstitul tau trup, imparate Constantin, raze de dumnezeiesti vindecari izvoraste celor ce cu credinta se apropie, iar noua celor ce vietuim in dreapta credinta, te rugam, ca impreuna cu buna ta maica Elena, sa ne dati mina de ajutor, celor ce cintam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cit este de luminat sufletul tau, marita imparateasa Elena, lauda femeilor, ca acum esti in ceruri, primind plata ostenelilor; pentru aceasta iti cintam asa:

Bucura-te, aflarea cinstitei cruci;

Bucura-te, a ei vrednica inchinatoare;

Bucura-te, ca prin al crucii ajutor crestinilor ai fost izbavitoare;

Bucura-te, ca prin cruce te-ai facut lui Hristos urmatoare;

Bucura-te, a stapinirii iadului si a satanei invingatoare;

Bucura-te, a cerestii mariri mostenitoare in veci;

Bucura-te, a celor gresiti si pacatosi, catre Dumnezeu mijlocitoare;

Bucura-te, a judecatorilor celor rai buna indreptatoare;

Bucura-te, a celor din nevoi grabnica ajutatoare;

Bucura-te, de patimile noastre trupesti si sufletesti izbavitoare;

Bucura-te, a bolnavilor buna tamaduitoare;

Bucura-te, a tuturor binecredinciosilor crestini buna ajutatoare;

Bucura-te, Sfinta Imparateasa Elena!

Condacul al 9-lea

Cu sfintenie a ta viata savirsindu-ti, cu sfintii acum esti salasluita, plina fiind de sfintenie si de lumina nespusa; pentru aceasta ne luminezi si pe noi cei intunecati cu pacatele, ca, luind prin tine iertare, sa cintam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pe Imparatul si Ziditorul tuturor cinstindu-L, imparate Constantin, ca dar pentru osteneli te-a invrednicit pe tine in ceruri de mare slava; pentru aceasta iti cintam tie aceste laude:

Bucura-te, ca Preacuviosului Paisie, singur i-ai spus ca esti cinstit impreuna cu sfintii;

Bucura-te, ca, sfint fiind, te rogi pentru noi catre Domnul Dumnezeu;

Bucura-te, ca noi pacatosii avem mare nadejde in rugaciunile tale;

Bucura-te, ca noi in nevoi chemam numele tau si tu ne auzi;

Bucura-te, ca in necazuri ne esti noua mare bucurie;

Bucura-te, margaritarul nostru cel de mult pret;

Bucura-te, cel ce esti pentru noi soare luminos;

Bucura-te, ca pe idoli i-ai dat iadului celui intunecos;

Bucura-te, ca demonii fug, izgoniti fiind cu puterea rugaciunii tale;

Bucura-te, ca tu esti lauda cirmuitorilor crestini;

Bucura-te, turnul cel nebiruit al crestinilor ortodocsi;

Bucura-te, al manastirilor si al bisericilor noastre mare aparator;

Bucura-te, Sfinte Imparate Constantin!

Condacul al 10-lea

Din cer ca si Pavel te-a vinat Hristos Domnul, Sfinte Constantin, invatindu-te ca sa-L cinstesti pe Acesta ca pe Imparatul cel Unul; si cu adevarat crezind intru El, L-ai cinstit, aducind lumea toata la credinta Lui, ca sa-I cinte neincetat: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Imparateasa Elena, sfinta de Domnul Hristos aleasa, milostiveste-te spre noi si lumineaza sufletele noastre cele intunecate cu pacatele, netrecind cu vederea sufletele si rugaciunile noastre si primind multumirile noastre acestea:

Bucura-te, trandafir prea frumos mirositor al raiului;

Bucura-te, crin alb rasarit in gradina cea de sus a raiului ceresc;

Bucura-te, imparateasa duhovniceasca;

Bucura-te, a dreptei credinte propovaduitoare;

Bucura-te, a inchinarii de idoli surpatoare;

Bucura-te, a eresurilor pierzatoare;

Bucura-te, a rautatilor dusmanilor izgonitoare;

Bucura-te, in nevoile noastre ajutatoare;

Bucura-te, catre Dumnezeu a noastra mijlocitoare;

Bucura-te, de bucurii duhovnicesti aducatoare;

Bucura-te, de fapte bune pilduitoare;

Bucura-te, a obstii crestinesti povatuitoare;

Bucura-te, Sfinta Imparateasa Elena!

Condacul al 11-lea

Acestea zicind, ma linistesc cu sufletul si ma bucur; nu ma tem de tot ce vor urzi impotriva mea vrajmasii mei, pentru ca te am pe tine, imparateasa Elena, puternica ajutatoare in toate nevoile; drept aceea impreuna cu ingerii preaslavesc pe Dumnezeu cu cintarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Dat-ai, preadulce, Iisuse, bine-credinciosului imparat Constantin, intelepciunea lui Solomon, blindetile lui David, dreapta credinta a apostolilor si puterea lui Samson asupra vrajmasilor; pentru aceasta si noi il cinstim cu laude, zicind:

Bucura-te, decit toti imparatii mai intiiule si alesule al lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca pe Domnul nostru Iisus Hristos tie Tatal ti L-a descoperit;

Bucura-te, ca pe Acesta Dumnezeu adevarat L-ai propovaduit;

Bucura-te, luminatorule al cerestii cunostinte;

Bucura-te, ca prin tine Domnul Iisus Hristos S-a slavit;

Bucura-te, ca prin tine Crucea Domnului Hristos se cinsteste;

Bucura-te, al luminii celei nemarginite privitorule;

Bucura-te, ca prin tine lumea s-a luminat cu dreapta credinta;

Bucura-te, ca prin tine s-a izgonit intunericul relei credinte;

Bucura-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat cu inima si luminat cu sufletul;

Bucura-te, ca pe noi cei slabi ne intaresti cu rabdare;

Bucura-te, ca de la milostivul Dumnezeu ne mijlocesti noua mintuire;

Bucura-te, Sfinte Imparate Constantin!

Condacul al 12-lea

Darurile cele prea bogate si mai bune le primesti acum de la Dumnezeu, Sfinte Imparate Constantin, veselindu-te ca un imparat in ceruri; pentru aceasta si binecredinciosul domn Brincoveanu Constantin intru al tau nume a zidit sfinte manastiri Domnului, iar noi, bucurindu-ne, cintam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Niciodata nu vom tacea a vesti minunile tale; in glas mare vom cinta praznuirea ta si dupa cuviinta iti aducem multumire pentru toate facerile de bine ce ne faci noua, Sfinta Imparateasa Elena, cinstind pomenirea ta cu aceste laude:

Bucura-te, imparateasa smerita si prea iubita;

Bucura-te, comoara de bunatati nedesertata;

Bucura-te, a celor ce te roaga cu credinta ocrotitoare neobosita;

Bucura-te, a vrajmasilor sfintelor manastiri izbavitoare;

Bucura-te, ca celor ce te cinstesc pe tine le esti buna mingiietoare;

Bucura-te, ca de sus din ceruri privesti si le ajuti celor ce se roaga tie;

Bucura-te, ca inaintea Preasfintei Treimi stind, te rogi pentru noi;

Bucura-te, ca si la preacurata Nascatoare de Dumnezeu mijlocesti pentru noi;

Bucura-te, ca a ta fericire in ceruri in veci nu se sfirseste;

Bucura-te, ca impreuna cu fiul tau, imparatul Constantin, intru imparatia lui Dumnezeu te veselesti;

Bucura-te, a trupurilor noastre de patimi tamaduitoare;

Bucura-te, ca sfintele tale rugaciuni sint pentru noi toti folositoare;

Bucura-te, Sfinta Imparateasa Elena!

Condacul al 13-lea

Luminatori care ati luminat lumea cu dreapta credinta, voi cu adevarat v-ati aratat, de Dumnezeu incununatilor Imparati Constantin si Elena; primiti acum si rugaciunile noastre si le duceti Imparatului Hristos, pe care Il slavim ca pe Unul ce v-a incununat pe voi, cintindu-I cu voi si cu toate ostile ceresti: Aliluia!

(Acest Condac se zice de trei ori.)

Apoi iarasi se zice Icosul intai si Condacul intai.)

Rugaciunea intai catre Sfintii Imparati Constantin si Elena

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, dupa Dumnezeu si Maica Domnului, voi sinteti nadejdea noastra si folositorii nostri; voi ne sinteti noua bucurie in vremea necazului, voi ne ocrotiti in nevoi si ne ajutati. Voi sfintelor manastiri si biserici le sinteti pazitori; pentru aceasta cadem inaintea voastra cu lacrimi, rugindu-va sa nu incetati a ne ajuta noua neputinciosilor, ci mijlociti la Dumnezeu si la preacurata Lui Maica si pururea Fecioara Maria, ca si pe noi sa ne pazeasca fara prihana si pe toti sa ne intareasca in credinta, pina la sfirsitul vietii, spre mintuirea sufletelor noastre. Amin.

Rugaciunea a doua catre Sfintii Imparati Constantin si Elena

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cei ce sinteti mai cinstiti decit toti imparatii, alesii lui Dumnezeu, cazind inaintea voastra cu lacrimi va rugam: Dati-ne mingiiere si noua celor ce sintem in necazuri; voi sinteti mijlocitori Sfintei Treimi si puteti sa ne ajutati noua. Auziti-ne si pe noi acum, alungati de la noi necazurile si nevoile ce vin asupra noastra in aceasta vremelnica viata si vindecati neputintele noastre, tamaduiti bolile noastre, potoliti rautatea noastra, izgoniti pe vrajmasii nostri vazuti si nevazuti. Dati-ne noua ca in pace si in liniste sa traim; ajutati-ne noua cu sfintele voastre rugaciuni. Pentru mintuirea sufletelor noastre faceti mila cu noi acum, cind cu frica si cu umilinta zicem catre voi asa: Bucurati-va, parintii crestinilor. Amin.