Acatistul Sfantului Arhanghel Gavriil

(26 martie, 13 iulie si 8 noiembrie)

Condacul 1

Ca pe un crainic mare al voii Celui-Preainalt si ca pe o calauza binecuvan­tata a neamului omenesc spre Hristos, Domnul vietii si al invierii, cinstimu-te, Sfinte Voievoade Gavriil, si inchinamu-ne credinciosiei tale ca unei icoane ce­resti a slujirii celei fara de preget, strigandu-ti tie cu glasul evlaviei dreptmaritoare: Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Icosul 1

Cu cei sapte sfinti ingeri care vad fata lui Dumnezeu si duc rugaciunile dreptilor dinaintea Tronului ceresc tu intru mare cinste te numeri si fara de istov te ostenesti sa ne aduci noua, ce­lor in trup vietuitori, vestile randuielilor si milelor de sus, temeluind nadejdea mantuirii dupa care toata firea suspina, drept care si noi, cunoscand prin tine puterea lui Dumnezeu, ca de un foc al credintei ne aprindem de ingereasca ta lumina si cu grai cucernic te agraim, zicand:

Bucura-te, cel ce-n fata Domnului cu cinste sezi;

Bucura-te, proslavire care nu te-mputinezi;

Bucura-te, glas de taina al ostirilor de sus;

Bucura-te, ca prin tine s-a vestit Hristos Iisus;

Bucura-te, ca Fecioarei dinainte i-ai statut;

Bucura-te, logofatul Celui fara de-nceput;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 2

Inaintea celor vazute si cu trup da­ruite, a fost voia lui Dumnezeu sa le aduca in fiinta pe cele nevazute si slo­bode de trup, ca pe o ostire slujitoare, sa vegheze cerurile si pamantul, smerite Sfatului de Taina al Sfintei Treimi, Careia si noi ne inchinam si-I aducem slava in tot ceasul, dupa pilda inge­restilor cete, intru cuminecarea duhu­lui cantand: Aliluia!

Icosul 2

Iar ingerului care s-a trufit, voind sa troneze pe norii cerului si aseme­nea lui Dumnezeu sa imparateasca, osanda i s-a facut razvratirea lui si-n beznele adancului a fost alungat. Si tu martor esti, Gavriile Voievoade, al dreptatii ce s-a facut in cer, prin sabia de foc a lui Mihail, cu care dimpreuna esti cinstit. De aceea si noi, ravnitori a urma tie si ingerescului Sobor, rugamu-te sa ne fii intru toate luminator si sa porti la Domnul rugaciunile celor ce cu inima curata iti graiesc tie unele ca acestea:

Bucura-te, puritate niciodata intinata;

Bucura-te, maretie ce-n smerenie se arata;

Bucura-te, ca prin tine mantuirea s-a vestit;

Bucura-te, cel de turma credinciosi­lor cinstit;

Bucura-te, Voievoade al Soborului ceresc;

Bucura-te, aripi repezi, care nu mai prididesc;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 3

Doamne, Cel ce ai pus pe cele vazute in paza celor nevazute si ne-ai luminat noua, celor cazuti in pacat, calea izba­virii, din vechime si pana la plinirea Legii in har si in adevar, si care pana la sfarsitul veacurilor ne-ai trimis noua Mangaietor, infiindu-ne milei Tale celei bogate, primeste prinosul rugaciunilor noastre si de masura cea ingereasca invredniceste-ne pe noi, cei ce glas inal­tam catre Tine, zicand: Aliluia !

Icosul 3

Lui Daniil proorocul vedenie i s-a aratat despre sfarsitul veacurilor si glas de sus a poruncit lui Gavriil, Arhanghe­lul talmacitor al tainelor dumnezeiesti, sa-i talcuiasca vedenia, spre vesnica pomenire. Iar acela, cu chip de om infatisandu-se, seninele i le-a deslusit, zi­cand: „Ia aminte, fiul omului!”. Dinain­tea aceluia si noi ne cutremuram, ca Daniil odinioara, si cinstire ii aducem ca unui sol ceresc, graind catre dansul, intr-un duh si cu un glas:

Bucura-te, stralucire care nu mai in­serezi;

Bucura-te, parga noua a edenicei amiezi;

Bucura-te, cel prin care Daniil vazu departe;

Bucura-te, ca prin tine harul Duhului se-mparte;

Bucura-te, ca vestit-ai calea prin Ioan deschisa;

Bucura-te, ca slujit-ai Evanghelia pro­misa;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 4

Unul si acelasi a descoperit Sfintei Ana ca va naste la batranetele ei. Unul si acelasi a hranit-o in Templu pe Fe­cioara cea intre toate aleasa. Unul si acelasi l-a incredintat pe Zaharia ca Elisabeta va naste pe Ioan, Inaintemergatorul, care ingerul Pustiei se va numi. Unul si acelasi a binevestit Mariei, zi­cand: „Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvan­tata esti tu intre femei. Duhul Sfant Se va pogora peste tine si puterea Celui-Preainalt te va umbri. Vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui-Preainalt se va chema”. Iar noi acestea stiindu-le si cu credinta marturisindu-le, pe Dumnezeu il preamarim pentru toate, strigand: Aliluia !

Icosul 4

Si auzind Fecioara cuvantul ingeru­lui Gavriil, si crezand nesmintit ca la Dumnezeu toate sunt cu putinta, s-a smerit voii celei de sus, incuviintandu-se zamislirii fara de samanta si nasterii fara de stricaciune, prin care ne-a ve­nit mantuirea cea dintru inceput faga­duita. Iar noi, cautand a urma in credin­ta celei ce a zis: „Fie mie dupa cuvan­tul tau!”, laolalta lui Dumnezeu ne ple­cam si binevestitorului Sau ii graim, iarasi si iarasi:

Bucura-te, bucuria minunatelor pliniri;

Bucura-te, caier tainic al cucernicei iubiri;

Bucura-te, care noaptea o prefaci in zori de lume;

Bucura-te, care-ntaiul l-ai spus Dom­nului pe nume;

Bucura-te, ca primita fuse a cerului solie;

Bucura-te ca Maria zise preasmerita:„Fie!”;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 5

Preamarit esti, Doamne Dumnezeul parintilor nostri, Cel ce pentru man­tuirea noastra Te-ai intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara si Te-ai facut om. Si ai indurat pentru noi patima, rastignire si moarte, iar a treia zi ai inviat din morti, facandu-te temei si arvuna dumnezeiasca a invierii celei de obste. De aceea noi, necurmat, dim­preuna cu ingerii si cu sfintii din ceruri, slava iti inaltam si zicem: Aliluia !

Icosul 5

Dupa cuvantul Arhanghelului, Fe­cioara a zamislit de la Duhul Sfant si a nascut pe Mantuitorul si Lumina lumii, pe Hristos, Rasaritul cel de Sus, intru Care iubirea si puterea Sfintei Treimi ni s-au aratat noua intregi, in veac si in vecii vecilor. Iara noi, pe Dumnezeu cel in Treime slavindu-L, nici pe minunat crainicul Sau nu-l uitam, ci cu cinste il pomenim, graindu-i intru dreptate:

Bucura-te, crainicia Rasaritului cel mare;

Bucura-te, ingereasca voii voilor stri­gare;

Bucura-te, ca prin tine harul Dom­nului se-arata;

Bucura-te, vrednicie cu nimic ase­manata;

Bucura-te, fulger tainic intre ceruri si pamant;

Bucura-te, partasia plinatatii-ntru Cuvant;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 6

Ferice de cei ce, in trup fiind, viata ingereasca duc! Ca Dumnezeu, in pur­tarea Lui de grija, trimite pe ingerii Sai sa ne ocroteasca si sa ne pilduiasca in­tru curatie si credinciosie, ca sa ne invrednicim noi, lucrandu-ne desavarsi­rea, de imparatia cea mai dinainte pre­gatita noua, unde insine vom fi ca in­gerii lui Dumnezeu in cer, si chiar mai presus de ingeri chemati. Deci Zidito­rului vazutelor si nevazutelor sa-I adu­cem prinos fara de prihana inimile noastre si cu rost de sfintenie sa zicem: Aliluia !

Icosul 6

Cel ce pe Fecioara mai dinainte o vestise de nasterea lui Hristos, fericind-o ca pe o lamura a lumii, ce mai pre­sus de ingeri s-a ridicat, acelasi a stri­gat celei pline de dar: „Preacurata Fe­cioara, bucura-te, si iarasi zic: bucura­te, caci Fiul tau a inviat a treia zi din mormant. Lumineaza-te, lumineaza-te, Noule Ierusalime, ca slava Domnului peste tine a rasarit. Salta, salta de-acum si te bucura, Sioane, iar tu, Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, veseleste-te intru invierea Celui nascut al tau!”. Acestuia, care bucuria cea mare a vestit-o oarecand, sa-i strigam si noi, cu aceeasi bucurie:

Bucura-te, ca strigat-ai celei doldo­ra de dar;

Bucura-te, indulcitorul feciorescului amar;

Bucura-te, mangaierea Nascatoarei de Hristos;

Bucura-te, purtatorul ingerescului prinos;

Bucura-te, cu intregul nevazutelor alai;

Bucura-te, care-n ceruri intreita slava dai;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 7

O, minunat alai ingeresc, care-n ce­ruri aduci neincetat intreita slavire, zi­cand: „Sfant, Sfant, Sfant este Domnul Savaot. Pline-s cerul si pamantul de marirea Sa!”, iar asupra lumii, porun­ca lui Dumnezeu plinind-o, in chip tai­nic veghezi si de toata dreptatea te bucuri, fii pururea insotitor plin de buna­tate al neamului nostru si tot sufletul crestinesc lumineaza-l pe calea rugaci­unii, a dragostei si a osardiei slujitoare, ca una sa fim cu totii intru Hristos si rapiti in bucuria Duhului sa zicem: Ali­luia!

Icosul 7

Sfantului Arhanghel Gavriil, cu Mihail intaistatator al Soborului Puterilor ceresti celor fara de trup, cuvine-se sa-i aducem cinstire si sa urmam dreptatii lui, asemenea parintilor nostri, pe care din neam in neam i-a calauzit, de la pa­triarhi si prooroci pana la Maica Domnului si de la Apostoli pana la sfintii cei mai aproape de noi. De aceea, sa nu prididim a ne ruga in tot locul si in toata vremea, iar acum mai cu inflacarare sa glasuim catre el:

Bucura-te, a ingerimii frunte binecu­vantata;

Bucura-te, duh ce-n chipul omenimii se arata;

Bucura-te, care ai adus Nascatoarei imn din cer;

Bucura-te, ca si sfintii ajutorul tau il cer;

Bucura-te, ca din piatra bun izvor ai izvodit;

Bucura-te, darnicia crestinescului zenit;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 8

Rugaciunile noastre primindu-le, Sfinte Voievoade Gavriil, ca pe o umila ofranda poarta-le dinaintea Dumnezeu­lui celui viu si adauga-le lor puterea ta mijlocitoare, ca noi la tine nadajduim si la tot ajutorul ingeresc pe care Dum­nezeu l-a randuit oamenilor, dupa bunatatea si intelepciunea Lui. In genunchi cersind indurare pentru putinatatea si neputintele noastre, dumnezeiestii Pronii ne incredintam intregi, cu sufle­tele si cu trupurile deopotriva, si, laolal­ta cu cetele ceresti, Dumnezeului Ostirilor celor de sus indelung ii cantam: Aliluia!

Icosul 8

Preafericit esti tu, Gavriile, slujitorule al Dreptatii si Milei prisositoare, care faci cunoscute oamenilor hotara­rile vointei dumnezeiesti si stai pururea gata, cu tot Soborul cel intraripat, sa plinesti poruncile Celui Vechi de Zile! Pentru aceasta, crestinii te cinstesc si te lauda, si binenadajduiesc in spriji­nul tau, iar noi, nevrednicii, in ceasul acesta numele tau cel plin de putere il chemam, strigandu-ti din tot sufletul si din tot cugetul nostru unele ca aces­tea:

Bucura-te, ducatorul rugaciunilor la cer;

Bucura-te, incredintare despre cele ce nu pier;

Bucura-te, ca cetit-ai in vedenii de profet;

Bucura-te, stralumina pogorata-n Nazaret;

Bucura-te, ca lui Iosif deslusire i-ai adus;

Bucura-te, ca Maria zamislit-a pe Iisus;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 9

Hristos, Domnul si Mantuitorul nos­tru, in fel si chip a fost vestit oamenilor inca din vechime, prin ingeri si proo­roci. Iar Gavriil, ingerescul Voievod, fruntea vestitorilor a fost, si pavaza cereasca Fecioarei din Nazaret, si stra­ja dumnezeiescului Mire. Si toate in­tocmai au fost precum le-a grait, la vre­mea de Dumnezeu harazita, ca sa se intareasca credinta cea ravnitoare si nadejdea celor ce au strigat si striga: Aliluia!

Icosul 9

Intru totul vrednic de lauda esti, Sfin­te Voievoade Gavriil, ca tie ti-au fost incredintate mai inainte tainele Sfatului dumnezeiesc si crainic ales ai fost din­tre miriade de ingeri, dara de lumina facand intre cer si pamant, ca si prin aceasta sa se preamareasca Treimea cea Sfanta si de grija purtatoare, caci slava Stapanului si in ravna slugii stralu­ceste. Drept care si noi, cu infiorata cu­cernicie, cuvinte precum acestea din darul Cuvantului iti graim:

Bucura-te, maiestatea cerului in­flacarata;

Bucura-te, care-n slava precum vul­turul dai roata;

Bucura-te, stralucire care soarele-l intreci;

Bucura-te, destainarea tainuitelor poteci;

Bucura-te, ascultare fara preget si clintire;

Bucura-te, ca prieten esti al vesnicu­lui Mire;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 10

O, Doamne Dumnezeule, Atottiitorule, Facatorul tuturor celor vazute si nevazute, Cel ce vesnicesti intre ostiri fara de numar si dupa Care toate se cer, de la rasarit pana la apus si de pe pamant pana in tarii, ca Tu esti viata si rostul si plinatatea lor, da-ne si noua duh sarguitor si limbi ca de foc, sa pre­amarim acum si pururea numele Tau cel sfant, si randuielile Tale fara gres sa le pazim, si cu ingerii sa-ti cantam inmiit: Aliluia!

Icosul 10

Ce fericire si cinste poate fi mai mare decat aceea de a contempla fara de vreme slava cea neapropiata a Sfintei Treimi si de a sluji Vointei dumnezeiesti celei una si atoateoranduitoare, din care cele de sus si cele de jos isi au fiin­ta lor? In fericirea si in cinstea aceas­ta aflandu-te, Gavriile Voievoade, cum nu te-am ferici si nu te-am cinsti noi, cei ce ne ostenim in trup spre imparatia cea fara de sfarsit a lui Dumnezeu si nadajduim la tine cu nadejde mare, ca sa ne fii noua tainic sprijinitor pe calea cea stramta a mantuirii? Drept care iara si iara cuvios iti graim:

Bucura-te, sarguinta de cand lumea lucratoare;

Bucura-te, ca iubirea din adancuri te dogoare;

Bucura-te, marturia hotaratelor soroace;

Bucura-te, ca prin tine voia Domnu­lui se face;

Bucura-te, ca Treimea o contempli indeaproape;

Bucura-te, bucurie care nu ne mai incape;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 11

Dumnezeu cel Unul si intreit, cu in­telepciunea Lui cea neajunsa, ostire slu­jitoare a randuit in cer, miriade de mi­riade, si toate cele vazute prin cele ne­vazute tainic se pazesc. Cutremura-te, omule, si masura ingereasca agoniseste-ti tie, ca Dumnezeu, in bunatatea Sa fara de seaman si in nemarginita Lui darnicie, la desavarsirea fapturii dintru inceput te-a chemat, ca inger nefiind, cu ingerii sa te intreci, intru smerita as­cultare, si cu ei laolalta sa canti Celui de trei ori Sfant: Aliluia!

Icosul 11

Aducand noi multamita si slava Celui ce ingerii Si-i trimite din inalt, pe tine, trimisule fara de trup care in chip de om te-ai aratat odinioara, ca un de mai inainte crainic al lui Hristos, vestind celor alesi mantuirea ce avea sa vie si pazindu-i pe ei de toata urgia potrivnicului, cu bucurie te cinstim, putere sfan­ta si sfintitoare, si-i fericim pe cei lao­lalta cu tine, iar gurile noastre se umplu de lauda ta, zicand:

Bucura-te, care-n ceruri intreita-nalti cantare;

Bucura-te, a celor sfinte straja martu­risitoare;

Bucura-te, cel ce-n cinste esti cu Mihail de-o seama;

Bucura-te, leac angelic de-ndoiala si de teama;

Bucura-te, care-n nume porti a ceru­lui tarie;

Bucura-te, bogoslovul veacului ce va sa vie;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 12

Neinserata este slava si fara de mar­gini mila Domnului si Dumnezeului nos­tru, iubirea Lui peste toti si peste toate ca un cort se intinde, iar caile cele as­cunse ale lucrarii Lui ce minte inge­reasca sau omeneasca poate in de tot sa le cuprinda? De cine ne vom teme, dara, cand cu noi este Dumnezeu? As­cultati, neamuri, si preamariti Preasfan­ta Treime cea deofiinta si nedespar­tita, pe Tatal si pe Fiul si pe Duhul Sfant, cu fara de numarul ostirilor celor de sus laolalta cantand: Aliluia !

Icosul 12

In minunata si infricosata vedenie a celor de pe urma, la ruperea celei de-a saptea peceti, vazut-a Sfantul Ioan Bogoslovul pe cei sapte ingeri care stau dinaintea Celui-Preainalt si care au sa sufle pe rand in trambitele Dreptatii, vestind plinirea celor ce trebuie sa fie. Deci si noi, nevrednicii, infricosandu-ne pana mai este vreme si pocaindu-ne de atata intuneric de pacate, celui desavar­sit intru slujire, glas inaltand, sa-i can­tam cu inmultita nadejde:

Bucura-te, proslavire a treimicului Sfat;

Bucura-te, al voii sfinte mesager in­traripat;

Bucura-te, ajutorul celor ce spre ce­ruri striga;

Bucura-te, ca-ntre ingeri si-ntre oa­meni esti veriga;

Bucura-te, infricosata beznelor de jos certare;

Bucura-te, ca masura esti a ravnei slujitoare;

Bucura-te, Gavriile, mare binevestitor!

Condacul 13

O, Gavriile, Arhanghel al luminii line, care celor de demult le-ai deslusit calea si le-ai vestit soroacele, care neincetat veghezi peste fata pamantului prin dumnezeiasca randuiala, care la sfarsi­tul veacurilor cu Dreptul Judecator vei fi la innoirea lumii, cerceteaza-ne si pe noi, nevrednicii veacului acestuia, si pazeste-ne de vrajmasii nostri vazuti si nevazuti, de tagma lui Irod si de tagma Satanei, ca sa nu ne smintim si sa nu ne pierdem, ci sa dobandim si noi ceta­tenia Ierusalimului ceresc, unde laolalta cu ingerii si cu sfintii sa vesnicim can­tand: Aliluia!

Condacul acesta se repeta de trei ori, dupa care se zic iarasi Icosul intai si Condacul intai.

Rugaciune catre Sfantul Arhanghel Gavriil

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desa­varsit lucratorule, care cu numele si cu fapta marturisesti puterea Celui-Preainalt, catre putinatatea omeneasca apleaca-te cu ingaduinta, si vegheaza-ne in ceasul rugaciunii noastre, si calauzeste-ne spre implinirea a toata dreptatea, cu multimea harurilor anume incredintate tie, ca noi in puternicul tau ajutor cutezam a nadajdui si asculta­toarei tale slujiri urmatori nazuim a ne face.

Tu pe oameni cercetandu-i din neam in neam, cu bunele si cu relele noastre ne stii; de aceea te rugam sa fii rabda­tor cu nedesavarsirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele sa ne lepadam, iar intru cele bune sa sporim, caci de in­dreptarea omului scris este ca si ingerii se bucura. Deci pricina de bucurie inlesneste-ne sa fim Puterilor ceresti celor fara de trup, peste care Dumnezeu fruntas te-a randuit, Voievod intre Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastra si invredniceste-ne sa fim bucuria ta, ca intru Domnul bucuriei duhovniceste sa ne veselim.

Rugaciunile noastre du-le la Dumne­zeu cu iutimea aripilor tale si de vesti­rea ta mantuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nadajduim cu ravna duhului sa biruim neputintele cele trupesti si ingerilor asemanatori sa ne facem, ca dimpreuna cu ostirile ce­resti si cu cetele dreptilor, spre impa­ratia luminii celei neinserate catand, din tot sufletul si cu tot cugetul nostru sa aducem multamita, lauda si inchina­ciune Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, Treimea cea deofiinta si nedespartita, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!